Twitter response:

Projekt Unijny

Celem projektu jest:

Zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 24 kobiet z Piotrkowa Trybunalskiego pełniących funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty projektu to: utworzenie pierwszego prywatnego żłobka w Piotrkowie Trybunalskim z 24 nowymi miejscami opieki dla dzieci do lat 3 oraz objęcie szkoleniami zawodowymi 10 kobiet – matek małych dzieci planujących powrót do pracy. Wartość projektu: 674 578,75 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 608 578,75 zł.

Formularz ofertowy do zamowienia – pdf

Oswiadczenie wykonawcy do zamowienia – pdf

Zapytanie ofertowe – pdf